Rengjøring og inspeksjon av sjøvannskiste omhandler tjenester som ikke faller inn under akkrediteringen INSP067