Vi hjelper ofte våre kunder med løsning, anbud og koordinering av utbedringer. Våre løsninger gjør det mulig å følge en rigg eller fartøy, og fortsette inspeksjon ved neste stans. Vi har mulig het til å ligge på sikker avstand mens vi utfører vårt arbeid, slik at annen aktivitet kan gjennomføres samtidig som våre undersøkelser. Ta kontakt for å diskutere deres behov for effektiv informasjonsinnhenting.

Vårt kvalitetssystem bygger på NS-EN ISO/IEC 17020:2102.