Bistand under klasseinspeksjon omhandler tjenester som ikke faller inn under akkrediteringen INSP067