Om oss

Selskapet staret med dykke- og prosjektledelses tjenester og utvidet i 2006 til inspeksjonstjenester med ROV.

Neptun Marine Consulting overførte driften til Rov AS i 2012. Selskapet er idag er eid av Åk invest AS og Neptun Marine Consulting AS. Rov AS har siden starten opplevd solid vekst på bakgrunn av gode kundeopplevelser, og leveranser av kvalitet. Rov AS leverer kostnadseffektive løsninger med portable systemer og egne fartøy i Norge.

Selskapet har base på Askøy utenfor Bergen og flåten består av 3 hurtiggående fartøyer som opererer i hovedsak sør for Stadt-landet og nord for Jærens rev. Selskapet disponerer portable systemer som kan effektivt fraktes med fly eller bil rundt i hele Norge. Selskapet har 9 fulltidsansatte som alle har fra 3–30 års erfaring fra dokumentasjonsarbeid og maritime operasjoner herunder dykking, inspeksjon og bunnkartlegging. Rov AS har tilknyttet seg et nettverk av underleverandører for å kunne være totalleverandør på større anbud og effektivt kunne iverksette tiltak ved akutte hendelser.