Offentlig sektor & Entreprenør

Rovas har bred intern kompetanse på inspeksjon under vann. Våre feltingeniører sammen med Rovas sitt internkontrollsystem. Inspeksjonsutstyret vårt er modulbasert og kan modifiseres til å passe inn selv i trange passasjer og rørdeler, samt fraktes med fly eller bil. Vi har veletablerte arbeidsmetoder og er en troverdig leverandør overfor myndigheter og klasseselskaper. Vårt kvalitetssystem bygger på NS-EN ISO/IEC 17020:2102. Alt utstyr for bruk i vann, er tilpasset på en slik måte at vi kan tilfredsstille krav til hygiene for arbeid på matfiskanlegg og i drikkevann. Vi tilbyr sporbar dokumentasjon som sikrer at all informasjon blir lagret og ivaretatt på våre interne servere og blir innen kort tid etter endt oppdrag tilgjengelig for kunde.

Bunnundersøkelser

Vi utfører inspeksjon langs bunn for å kartlegge og undersøke bunnforhold som blant annet tare, koraller og dyreliv.

les mer »

Forhistoriske undersøkelser

Vi kan undersøke historiske objekter med dyktig og kompetent personell, i tillegg til utstyr som leverer dokumentasjon av høy kvalitet som kan dykke …

les mer »

Kartlegging av infrastruktur på havbunn

Vi kan tilby kartlegging av eksisterende rør og sjøkabler som befinner seg på havbunnen. Vårt kvalitetssystem bygger på NS-EN ISO/IEC 17020:2102.

les mer »

Sjøkabler og landstrøm

Vi kan bistå under legging av rør og sjøkabler ved for eksempel etablering av landstrøm til flåte. Vi filmer kontinuerlig touch-down point samtidig s…

les mer »

Rør/Tunnelinspeksjon

Vi tilbyr inspeksjon utført av personell med god erfaring og kompetanse. Vi har modulbaserte ROV som kan spesialtilpasses for å komme til i områder o…

les mer »

Search and Rescue (SAR)

Vi kan tilby hurtig leveranse og ressurser til krevende oppdrag. Våre inspeksjoner og kartleggingssystemer er tilpasset for å kunne effektivt søke ov…

les mer »

Konsulenttjenester

Vi leverer prosjektledelse på maritime operasjoner, prosjektering av operasjoner, utarbeidelse av beredskapsplaner med øvelse, samt tjenester tilknyt…

les mer »

Bunnkartlegging

Vi kan tilby det meste innen bunnkartlegging, masse og volumberegning, bunnprøver, samt 3D-skanning av konstruksjoner iht Nytek og NS 9415

les mer »

Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål om våre tjenester eller ønsker et uforpliktende tilbud!

KONTAKT OSS