Vi har systemer for å fly i vannfylte rør og og tuneller. Alt utstyr for bruk i vann, er tilpasset på en slik måte at vi kan tilfredsstille krav til hygiene for arbeid på anlegg og i drikkevann.

Rør/Tunnelinspeksjon omhandler tjenester som ikke faller inn under akkrediteringen INSP067