Vårt mannskap har god kompetanse og erfaring innenfor SAR, og har kapasitet til å kunne være tilgjengelig innen kort tid. Vi har modulbaserte ROV-systemer som effektivt kan transporteres med fly eller bil.
Vi utfører både SAR og SEAO i sjø og ferskvann.