Biofilter RAS-anlegg

Seminar

ROV AS vil i samarbeid med Alltech og DNV GL holde et seminar knyttet til erfaringsutveksling på landbasert oppdrett den 10. Mai. Klikk på linken under for mer info.

https://rovas.no/seminar/