Vi dokumenterer slamoppsamling og teknisk utforming på anlegget i form av bilder og video av hele inspeksjonen.

Dokumentasjonen brukes som forebyggende tiltak mot rømming og andre uønskede hendelser.

Utstyret vi bruker er spesialtilpasset bruken for enkel tilkomst i filtre og rør. Utstyret brukes utelukkende i vann som krever høyeste nivå på hygiene. Alt utstyr for bruk i vann, er tilpasset på en slik måte at vi kan tilfredsstille krav til hygiene for arbeid på matfiskanlegg og i drikkevann.

Biofilter RAS-anlegg

Les artikkel