Shipping & Offshore

Rovas har ett stort spekter av inspeksjon og kartleggingstjenester som vi har levert til rederier og operatører offshore. Våre inspeksjonsløsninger kan mobiliseres hurtig og jobber effektivt med innsamling av informasjon, og kan deles raskt til kunde eller neste instans som skal bruke informasjonen. Våre egne ingeniører og prosjektledere kan bistå med en effektiv beslutningsprosess for neste tiltak ved behov. Vi hjelper ofte våre kunder med løsning, anbud og koordinering av utbedringer. Ta kontakt for å diskutere deres behov for effektiv informasjonsinnhenting. Vårt kvalitetssystem bygger på NS-EN ISO/IEC 17020:2102. Vi kan levere dokumentasjon iht uavhengighetsklasse A.

Fortøyningsinspeksjon

Dokumentasjon på tilstand av alle bestanddeler av fortøyningslinen og bunnfeste. Vår dokumentasjon gir også plassering av linen som kan integreres i …

les mer »

Infrastruktur og traséundersøkelse

Vi kan tilby kartlegging av eksisterende liner, rør og sjøkabler som befinner seg på havbunnen hvor eksisterende infrastruktur på havbunnen kan komme…

les mer »

Inspeksjon av undervannskrog

Inspeksjon av begroing, skader, slitasje, coating og propellskade på skip og plattformer.

les mer »

Rengjøring og inspeksjon av sjøvannskiste

Vi kan tilby inspeksjon av anodedegradering og tykkelsesmålinger av skrog, samt rengjøring av anoder og sjøvannskister.

les mer »

Bistand under klasseinspeksjon

Rovas har utstyr for å bistå av inspeksjon under vann ved klasseinspeksjon. Ta kontakt for å høre hvordan vi kan effektivisere neste inspeksjon for d…

les mer »

Bunnkartlegging

Vi kan tilby det meste innen bunnkartlegging, masse og volumberegning, bunnprøver, samt 3D-skanning av konstruksjoner iht Nytek og NS 9415

les mer »

Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål om våre tjenester eller ønsker et uforpliktende tilbud!

KONTAKT OSS