Inspeksjon, inspeksjonsrapporter og bunnkartlegging for havbruk næringen

Rovas har siden oppstart levert kunnskapsbaserte tjenester til havbruksnæringen og har bygget opp kompetanse vår på teknisk inspeksjon og bunnkartlegging med bruk av våre kostnadseffektive systemer og arbeidsmetoder. Våre inspeksjonsrapporter bygger på krav fastsatt i NYTEK-forskriften, NS 9415 og brukerhåndbøker, mens vårt kvalitetssystem bygger på NS-EN ISO/IEC 17020:2102. Vi tilbyr sporbar dokumentasjon som blir innen kort tid etter endt oppdrag gjort tilgjengelig for kunde. Selskapet har base på Askøy utenfor Bergen og flåten består av 3 hurtiggående fartøyer utstyrt med ROV som opererer i hovedsak i området Møre til Agder, og portable systemer som kan effektivt fraktes med fly eller bil. Vi utfører arbeid ned til 1400 meters dybde.

Fortøyningsinspeksjon

Dokumentasjon på tilstand av alle bestanddeler av fortøyningslinen og bunnfeste. Vår dokumentasjon gir også plassering av linen som kan integreres i …

les mer »

Notinspeksjon

Vi har utført ROV-inspeksjon av nøter siden 2005 og har bygget opp en god kompetanse. Vi har kontinuerlig forbedret inspeksjonsmetodene og kvalitetss…

les mer »

Risikovurdering av fortøyningssystemer

Vi utfører risikovurderinger etter NS 5814 Krav til risikovurderinger og NS 9415 (2009) Kapittel 7.2 Risikovurdering og Kapittel 11.9 Krav til utlegg…

les mer »

Bunnundersøkelser

Vi utfører inspeksjon langs bunn for å kartlegge og undersøke bunnforhold som blant annet tare, koraller og dyreliv.

les mer »

Sjøkabler og landstrøm

Vi kan bistå under legging av rør og sjøkabler ved for eksempel etablering av landstrøm til flåte. Vi filmer kontinuerlig touch-down point samtidig s…

les mer »

Konsulenttjenester

Vi leverer prosjektledelse på maritime operasjoner, prosjektering av operasjoner, utarbeidelse av beredskapsplaner med øvelse, samt tjenester tilknyt…

les mer »

Dimensjonsmåling

Vi kan tilby dimensjonsmåling med høy nøyaktighet på tykkelses, størrelse og katode.

les mer »

Bunnkartlegging

Vi kan tilby det meste innen bunnkartlegging, masse og volumberegning, bunnprøver, samt 3D-skanning av konstruksjoner iht Nytek og NS 9415

les mer »

Bistand under håndtering av fisk

Vi kan bistå med å avdekke trengt fisk under behandling, fortløpende avdekke skader på not og tilby sikkerhet/trygghet for oppretter på at prosessen …

les mer »

Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål om våre tjenester eller ønsker et uforpliktende tilbud!

KONTAKT OSS