God dokumentasjon på hele operasjonen gir mulighet for analyser av hendelser for forbedring av arbeidsmetoder.

Bistand under håndtering av fisk omhandler tjenester som ikke faller inn under akkrediteringen INSP067