Hensikten med risikovurderinger er å kartlegge, redusere og forebygge risiko for havari, samt å dekke de krav som er beskrevet i NYTEK-forskriften, NS 9415, NS 5814 og brukerhåndbøker.

Risikovurderingene er gjort etter en sammenfatning av data fra Fortøyningsanalyse, utlagt fortøyningssystem og Fortøyningsinspeksjon av utlagt fortøyningssystem.

Utdrag fra NS 9415 kapittel 7.2 Risikovurdering:

En risikovurdering skal utføres i forbindelse med prosjektering, utførelse, leveranse, montering og drift. En risikoanalyse, brutt ned på sannsynlighet og konsekvens (alvorlighetsgrad), skal inngå. Risikovurderingen skal være basert på NS 5814 eller tilsvarende.

Utdrag fra NS 9415 kapittel 11.9 Krav til utlegging og etterkontroll:

«Videre ettersyn og/eller prøving skal foregå etter en fastsatt plan som innbefatter tidsintervaller for ettersyn og prøving, basert på en risikovurdering. Denne skal også innbefatte opplisting av hendelser som skal føre til eventuelt økt ettersyn og prøving, samt plan for (periodisk) utskiftning av deler».