Dokumentasjon, inspeksjon og konsulenttjenester til maritim næring

Rovas har spesialisert seg på dokumentasjon, inspeksjon og konsulenttjenester til maritim næring.

Selskapet har bygget seg opp en stor portefølje med kunnskapsrike medarbeidere og et styringssystem som ivaretar kvalitet, uavhengighet og sporbarhet i arbeidet vi utfører. Rovas har en stor utstyrspark med kostnadseffektive arbeidspakker med spesialtilpasset verktøy for de oppdragene vi utfører. Fra små portable inspeksjonsløsninger til fastmonterte ROVer ombord på fartøyer. Vi har i tillegg survey-systemer for avansert dokumentasjonsinnhenting og operasjonsovervåking med gode løsninger på deling av data og video. Ta kontakt med oss for å høre hvordan vi kan hjelpe deg med ditt informasjonsbehov under vann.

Se våre bransjesider for beskrivelse av noen av våre prosjekter og tjenester.

Rovas

Rovas er ett inspeksjonsselskap som har spesialisert seg på uavhengige og etterprøvbare inspeksjonsrapporter og dokumentasjons fra kartlegging under vann. Rovas benytter seg av spesial tilpassede arbeidspakker fra egne fartøy og via portable løsninger.

Våre mest populære tjenester

Uavhengige etterprøvbare inspeksjonsrapporter og kartlegging under vann. NS 9415

Vi kan tilby det meste innen bunnkartlegging, masse og volumberegning, bunnprøver, samt 3D-skanning av konstruksjoner.

les mer »

Dimensjonsmåling

Vi kan tilby dimensjonsmåling med høy nøyaktighet på tykkelses, størrelse og katode.

les mer »

Landbasert oppdrett

Vi tilbyr inspeksjon utført av personell med god erfaring på RAS-anlegg og andre landbasert matfiskanlegg, med både teknisk og biologisk kunnskap. Ut…

les mer »

Notinspeksjon

Vi har utført ROV-inspeksjon av nøter siden 2005 og har bygget opp en god kompetanse. Vi har kontinuerlig forbedret inspeksjonsmetodene og kvalitetss…

les mer »

Bistand under håndtering av fisk

Vi kan bistå med å avdekke trengt fisk under behandling, fortløpende avdekke skader på not og tilby sikkerhet/trygghet for oppretter på at prosessen …

les mer »

Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål om våre tjenester eller ønsker et uforpliktende tilbud!

KONTAKT OSS