Dokumentasjon, inspeksjon og konsulenttjenester til maritim næring

Rovas har spesialisert seg på dokumentasjon, inspeksjon og konsulenttjenester til maritim næring.

Selskapet har bygget seg opp en stor portefølje med kunnskapsrike medarbeidere og et styringssystem som ivaretar kvalitet, uavhengighet og sporbarhet i arbeidet vi utfører. Rovas har en stor utstyrspark med kostnadseffektive arbeidspakker med spesialtilpasset verktøy for de oppdragene vi utfører. Fra små portable inspeksjonsløsninger til fastmonterte ROVer ombord på fartøyer. Vi har i tillegg survey-systemer for avansert dokumentasjonsinnhenting og operasjonsovervåking med gode løsninger på deling av data og video. Ta kontakt med oss for å høre hvordan vi kan hjelpe deg med ditt informasjonsbehov under vann.

Se våre bransjesider for beskrivelse av noen av våre prosjekter og tjenester.

Rovas

Rovas er ett inspeksjonsselskap som har spesialisert seg på uavhengige og etterprøvbare inspeksjonsrapporter og dokumentasjons fra kartlegging under vann. Rovas benytter seg av spesial tilpassede arbeidspakker fra egne fartøy og via portable løsninger.

Våre mest populære tjenester

Fortøyningsinspeksjon

Dokumentasjon på tilstand av alle bestanddeler av fortøyningslinen og bunnfeste. Vår dokumentasjon gir også plassering av linen som kan integreres i …

les mer »

Notinspeksjon

Vi har utført ROV-inspeksjon av nøter siden 2005 og har bygget opp en god kompetanse. Vi har kontinuerlig forbedret inspeksjonsmetodene og kvalitetss…

les mer »

Teknisk inspektør på inspeksjonsfartøy

Rov AS er et inspeksjonsselskap som er spesialisert på inspeksjon, dokumentasjon og konsulenttjenester til maritim næring. Selskapet har bygget seg o…

les mer »

Posisjonering -og detekteringsutstyr

Vi tilbyr utleie av posisjoneringsutstyr og utstyr som er nødvendig for søk og kartlegging under vann.

les mer »

ROV

Vi tilbyr forskjellige ROV til utleie som passer dine behov. Vi har også ROV-piloter som kan fly for deg.

les mer »

Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål om våre tjenester eller ønsker et uforpliktende tilbud!

KONTAKT OSS