Kartlegging av infrastruktur på havbunn omhandler tjenester som ikke faller inn under akkrediteringen INSP067