Vilkår

1) Ved signering av avtale godtar også oppdragsgivers Rov AS sine salgs og leverings betingelser. Disse betingelsene er gjeldende for alle oppdrag.

2) Ved nød-oppdrag faktureres transitt etter medgått tid, i henhold til gjeldende prisliste til fartøy.

3) Ved utkall av ressurser på hasteoppdrag vil kostnader med overtid på personell og ekstra nødvendige ressurser for å løse oppdraget kunne påløpe uten forhåndsgodkjennelse fra kunde.

4) Observasjoner/avvik som er dekket av begroning vil ikke kunne forventet å bli registrert, uten at det er bestilt rengjøring av komponenten.

5) Rov AS er ikke ansvarlig for annet enn det som er beskrevet i ordrebekreftelsen.

6) Rov AS tar forbehold om forhold som kan hindre utførelsen av arbeidet.

7) Alle oppdrag bekreftes med en ordrebekreftelse. Endring- og tilleggs ordrer kan bestilles av oppdragsgiver uten ny ordrebekreftelse, men skal bekreftes enten via e-post eller SMS.

8) Alle bekreftede jobber som blir avbestilt senere enn 14 dager før oppstart vil bli fakturert etter følgende modell. Senere enn 14 dager: 10%, 7 dager: 20%, 2 dager: 50%.

9) Minimums fakturering på arbeid er 3 timer for den bestilte arbeidspakken.

10) Ved dårlig vær som medfører at Rov AS ikke kan utføre arbeid, vil oppdragsgivers bli belastet med transitt tilbake til Rov AS base på Florvåg. Ventetid som er avtalt med oppdragsgiver faktureres etter medgått tid.

11) Ventetid defineres som tid når fartøy kan fortøye i rolig havn/kai og mannskap kan utføre hvile iht. skipsarbeider loven, og være operativ innen kort tid.

12) Oppdragsgiver er ansvarlig for å informere sine medarbeidere og andre leverandører som skal jobbe på samme lokalitet, om pågående ROV arbeid og fare for at kabel kan flyte i overflate. Det vil medføre erstatningsansvar ved skade på utstyr som er følge av uaktsomhet.

13) Mannskap om bord på Rov AS fartøy er beslutningstaker for om arbeid kan utføres eller ikke.

14) Rov AS har ikke ansvar for havari, skade, tap av fisk eller andre indirekte eller direkte tap som følge av aktiviteten som er omfattet av avtalen. Erstatnings­beløpet kan ikke overstige verdien for tjenesten som er levert.

15) Der annet ikke er beskrevet gjelder NS-EN 8402:2010 Alminnelige kontrakt bestemmelser for rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid.