En godkjenning fra Norsk Akkreditering innebærer at det er en garanti for at alle våre rutiner knyttet til fortøyningsinspeksjon gjøres iht. gjeldende standarder og lovverk.
Rov AS er første og hittil eneste selskapet som er akkreditert for denne tjenesten.

Rapporten har som hensikt å gi kunden trygghet på at dokumentasjonen er iht. de krav fastsatt i NS 9415 og NYTEK-forskriften §19.