Hi blind person and screen reader. Go to sitemenu or content

Inspeksjon som gir sikkerhet, bærekraft og tryggere miljø.

Om oss

Selskapets historie strekker seg tilbake til 2003 da Marine Consulting ble stiftet.

Selskapet begynte med dykke og prosjektledelses tjenester og utvidet i 2006 til inspeksjons tjenester med ROV. Neptun Marine Consulting overførte driften til Rov AS i 2012. Ett selskap som er eid av Neptun Marine Consulting og NOOMAS. Rov AS har siden starten opplevd solid vekst på bakgrunn av gode kundeopplevelser, erfaring fra og leveranser av kvalitet.

Rov AS leverer kostnadseffektive løsninger med portable systemer og egne fartøy i Norge. Selskapet har base i Bergen og flåten består av 4 hurtiggående fartøyer som opererer i hovedsak sør for Stadt landet og portable systemer som kan effektivt fraktes med fly eller bil.

Selskapet har 14 fulltidsansatte som alle har fra 3–30 års erfaring fra dokumentasjons arbeid og maritime operasjoner herunder dykking, inspeksjon og bunnkartlegging. Rov AS har tilknyttet seg et nettverk av underleverandører for å kunne være totalleverandør på større anbud og effektivt kunne iverksette tiltak ved akutte hendelser.