Hi blind person and screen reader. Go to sitemenu or content

Inspeksjon som gir sikkerhet, bærekraft og tryggere miljø.

Ny landbase

 


Grunnet økt vekst har Rov AS har etablert seg i ny landbase i Florvåg på Askøy. Nå har vi fått 110m2 tørt lager og verksted. Og plass til alle ROV inspeksjons-fartøyene ved flytebrygge. Vi har i tillegg fått dypvannskai med kran, vaskestasjon, samt bunkers og mekanisk verksted i umiddelbar nærhet. 
Med den nye basen vil Rov AS kunne vokse videre som et kostnadseffektivt og uavhengig inspeksjons selskap for havbruksnæringen og inshore undervannsarbeid. ROV fartøyene taes jevnlig opp for rengjøring og desinfeksjon av skrog, uten bruk av store mengder kjemi som slippes i vann.
Florvåg er en lun havn på sør siden av Askøy utenfor Bergen. Med kort vei til Bergen Havn, Hanøytangen og CCB. Plassen er ideel med kort vei til de omliggende havnene i Bergens området og Havbruksnæringen på vestlandet.