Hi blind person and screen reader. Go to sitemenu or content

Inspeksjon som gir sikkerhet, bærekraft og tryggere miljø.

Inspeksjon i Saudefaldene

Vi har i august utført demning og tunell inspeksjoner i vannkraftanleggene til Saudefaldene.

Inspeksjonene var en del av planlagte vedlikehold og ble utført på en effektiv og godt planlagt måte, med minimal stans av kraft produksjon.