Hi blind person and screen reader. Go to sitemenu or content

Inspeksjon som gir sikkerhet, bærekraft og tryggere miljø.

Notinspeksjon

Vi utfører notinspeksjon og sonar survey, samt 3D-skanning av undervannskonstruksjoner, rør og tuneller. Vi har gode løsninger for å kunne utføre kartleggingsarbeid av høy kvalitet, der hvor det tidligere ikke var mulig å utføre denne type arbeid innenfor en fornuftig kostnadsramme.

Vi i Rov AS dokumenterer våre arbeidsmetoder og kan vise til en nøyaktighet på 1% av dybde.

Ta kontakt med oss for å se hvordan vi kan hjelpe deres prosjekt, med å få det beste informasjonsgrunnlag som er tilgjengelig med dagens teknologi.

Lokalitetsrapport

Vi leverer dokumentasjon for bruk til lokalitetsrapport og fortøyningsanalyse i henhold til NS 9415. og i henhold til de høyeste IHO standarder.