Hi blind person and screen reader. Go to sitemenu or content

Inspeksjon som gir sikkerhet, bærekraft og tryggere miljø.

Inspeksjon av konstruksjonsdeler

Vi Rov AS har lang erfaring og gode, godkjente systemer for inspeksjon av konstruksjons deler og ekstra utstyr på lokaliteter.

Vi har tett dialog med utstyrs leverandører og akkrediterte sertifiseringsselskap. Dette gir deg som kunde trygghet i at vi er oppdatert på siste kunnskap og at oppdagelser vi avdekker.

Blir vurdert av kompetent organ.