Hi blind person and screen reader. Go to sitemenu or content

Inspeksjon som gir sikkerhet, bærekraft og tryggere miljø.

Inspeksjonstjenester

Rov AS har en filosofi om at god dokumentasjon ikke trenger å være dyr. Vi har spisset kompetansen vår på kostnadseffektive systemer og arbeidsmetoder. Rov AS utfører NDT-inspeksjon og bunnkartlegging, inshore og offshore. Vårt kvalitetssystem bygger på NS-EN ISO/IEC 17020:2012, NS–9415 og Nytek forskriften. Vi er godkjent som leverandør av Fortøyningsinspeksjonsrapport av akkreditert sertifiserings selskap.

Rov AS har et bredt utvalg av inspeksjonsfarkoster for å utføre inspeksjon i luft og med ROV ned til 1400m dybde. De er normalt utstyrt med flere kamera, godt med lys, sonar, posisjoneringssystem og manipulator for enklere arbeid. Kunde kan følge inspeksjon live på sin pc, mobil eller nettbrett ved behov. Alt arbeidet blir filmet og dokumentasjonen blir gjort tilgjengelig for kunde innen kort tid etter avsluttet arbeid. Alt utstyr for bruk i vann, er tilpasset på en slik måte at vi kan tilfredsstille krav til hygiene for arbeid på matfiskanlegg og i drikkevann.

Rov AS leverer jevnlig inspeksjons tjenester for havbruksnæringen, kraftverk, offshore sektor, entreprenører, stat og kommune.

Rov pilotene og inspektørene er godt motiverte personer med lang erfaring fra maritime bransjer og undervannsarbeid. Våre kunder skal føle seg trygge på at vi leverer god kvalitet og bruker kvalifisert personell. Ta kontakt for mer informasjon om hva vi kan hjelpe deg med på ditt neste prosjekt.

Våre ROV systemer er bygget i mindre portable moduler, som gjør at vi fort kan tilpasse oss hver enkelt jobb. Vi har egen service avdeling som kan bygge om systemer og utstyr for spesielle oppdrag.

Vi har fast oppsett på tre system løsninger.