Hi blind person and screen reader. Go to sitemenu or content

Inspeksjon som gir sikkerhet, bærekraft og tryggere miljø.

Fortøyningsinspeksjons-rapport

En fortøyningsinspeksjonsrapport iht NYTEK §19 skal dokumentere fortøyningssystemet på en lokalitet. En rekke små og store faktorer påvirker de dimensjonerende lastene, deriblant miljøkrefter, fortøyningskomponenter, hovedkomponenter og plassering. Det er derfor viktig at det kontrolleres og dokumenteres hvordan fortøynings-systemer er lagt ut.

Vi i Rov AS ser fortøyningsinspeksjons-rapporten som en bærebjelke i sluttdokumentasjonen som blir utført på en lokalitet. En rapport fra Rov AS skal være med å gi merverdi og nytte for deg som kunde. Med riktig dokumentasjon på at utstyret er montert iht til brukerhåndbøker og fortøyningsanalyse er med på å gi tryggere drift, lengre levetid og lavere driftsutgifter. I tråd med intensjonene til Nytek forskriften og er med på å skape en bærekraftig næring.

Hvorfor velge Rov AS som din leverandør av fortøyningsinspeksjonsrapport

Vi har siden 2003 hatt gleden av å utføre inspeksjon på anlegg, nøter og flåter over hele Norge. Vi i Rov AS har siden 1988 levert tjenester til akvakulturnæringen, og denne lange erfaringen har gitt Rov AS stor grad av faktisk kunnskap om oppdrettsnæringen som beskrevet i NS 9415. Å være konservativ som følge av manglende kunnskap er dyrt, gjennomtenkt faktisk erfart kunnskap er mer presist. Det viktigste er å forstå hva vi skal dimensjonere for, og det gjør vi.

§ 19.Krav til utlegg av fortøyning og fortøyningsinspeksjon

Fortøyning til flytende akvakulturanlegg skal legges ut, og til enhver tid være i samsvar med, krav oppstilt i fortøyningsanalysen. Avvik fra fortøyningsanalysen må dokumenteres og påføres fortøyningsrapporten. Ved vesentlige avvik må det gjøres en ny fortøyningsanalyse.

Det må gjøres en ny fortøyningsanalyse ved endringer av anlegget som har betydning for lastene som overføres fra anlegg til fortøyning. Fortøyning som legges ut etter 1. januar 2013 skal senest to måneder etter utlegg inspiseres ved hjelp av undervannskamera, fjernstyrt miniubåt eller tilsvarende teknologi.

Tidspunkt for og resultater av inspeksjon skal dokumenteres skriftlig i en egen rapport for fortøyningsinspeksjon. Dokumentasjonen skal være tilgjengelig på akvakulturanlegget inspeksjonen gjelder for eller anleggets tilhørende landbase.